Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sandviç Panel İstanbul

Sandviç panel, en uygun maliyetli prefakrik element olarak iki boyalı Galvaniz veya Alüminyum trapez levha arasında (PIR, PUR, Taşyünü) iç dolgu malzemesi ile ısı yalıtımı amaçlı üretilen kompozit malzemelerdir.

Assan Panel Sandviç Paneller, yapıların çatı, cephe ve iç bölme veya soguk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılmakta olup, kullanıldıkları alanlarda oldukça yüksek bir ısı, su, ses izolasyonu sağlar, nem yoğunlaşmasını önler. Ek olarak taşıma kapasitesi ile de mimari tercihlerde ön plana çıkmaktadır. Sandviç panel taşıma kapasitesi, panelin iç dolgu malzemesinin yoğunluğu, kalınlığı ve metal yüzeylerinin formuna bağlıdır. Sandviç panel fiyatı fayda analizi çerçevesinde değerlendirildiğinde ekonomik bir çözümdür.

Assan panel de her türlü mimari projenin gereksinimlerini karşılayacak ürünler, istenilen miktar ve ebatlarda, alüminyum veya boyalı galvanizli sac metallerle üretilmektedir.

Sandviç panellere ek olarak, geniş yelpazede ürün aksesuarı ve araçları ile kolay kurulum ve montaj imkanı sunuyoruz. Ayrıca, kapsamlı profesyonel servis seçenekleri ile tam teknik destek vermekteyiz.

Sandviç Panel Malzemeleri
Poliüretan, PIR, Polistren, Fenolik gibi tüm malzemeler Plastik Köpük, Taş Yünü ise İnorganik lifli malzeme olarak iki ayrı grupta adlandırılmaktadır.

Aralarındaki fark veya sundukları performanslar sıklıkla merak edilen hususlardan biridir. Geniş kullanım alanına sahip sandviç panellerin teknik özellikleri bakımından yanlış anlaşılmaların yanında eksik bilgilendirmenin var olduğunu da kabul etmek gerekir. Yapı fiziğine uygun mekanik dayanım, yalıtım, yangın performansı ve üretim aşamaları dikkate alınarak doğru kompozit sandviç panel tercihinde çekirdek malzeme tipi çok önemli rol oynamaktadır.

Bu açıdan yaklaşıldığında, malzemelerden beklenen tüm başarımları doğru belirleyip karşılaştırmak ayrıca önem kazanmaktadır.

PUR / PIR (Poliüretan) : Poliüretan (PUR) ve Polisoziyanat (PIR) sandviç panel üretiminde en sık kullanılan plastik köpüklerdir. Genellikle laminasyolu hatlarda kullanılması tercih edilen bu tür plastik köpüklerin Köpürme aşamasında yapışma özelliğinin olması çok önemli üstünlükler sunmaktadır. Son yıllarda kimyasal özellikleri daha da geliştirilerek yangın başarımları yükseltilmiştir. Üretiminde çevreye duyarlı n-pentane şişirici gaz tercih edilmektedir. Poliüretan, sandviç panel üretiminde yaklaşık 50 yıldır kullanılmakta olup en güvenilir yalıtım malzemesi olarak bilinmektedir.

XPS / EPS (Polistren) : Polistren köpükler, Extrude (XPS) ve Expanded (EPS) olmak üzere iki formda bulunmaktadır. Sandviç panel uygulamalarında ilave yapıştırıcı kullanılarak metal yüzeylere tutulmaktadır. Termoplastik olarak vasıflandırılan polistren köpükler düşük sıcaklıklarda erimektedirler.

Fenolik (PF) : Fenolik köpükler diğer plastik köpüklere nazaran biraz daha yeni bir malzemedir. Sandviç panelde çok az tercih edilmektedir. Plastik köpükler içerisinde en iyi yangın performansını Fenolik köpükler sunmaktadır.

Taş yünü : Bazalt, dolomit, diyabaz gibi kayaların ergitilip püskürtülmelerinden ve bakalitle karıştırılarak sonrasında özel işlemlerden geçirilmesi sonucu elde edilen mineral yün çeşididir. Yangına dayanıklılık ve ses yalıtımında mükemmel sonuçlar veren taş yünü, ısı yalıtımında plastik köpüklere kıyasla daha düşük yalıtım değerlerine sahiptir.

Sandviç Panel Teknik Özellikleri
Aşağıda sunulan teknik bilgiler özel bir üreticiye özgü olmayıp, fikir vermek amacıyla ifade edilen genel karşılaştırma verileridir:

Mekanik Direnç
Basma, çekme, kayma dayanımları ve kayma modülü gibi değişkenler kompozit malzeme mekanik direnç başarımlarını belirleyen en önemli değerlerdir. Ayrıca, kompozit malzemelerde direnç, bileşenlerinin aralarındaki davranışla birebir ilgilidir. Polistren köpük ve taşyünü gibi malzemeler metal yüzeylere ilave poliüretan bazlı yapıştırıcılarla, Poliüretan, PIR, Fenolik köpükler ise sıvı karışım halinden genişleyerek metal yüzeylere kendinden tutunmaktadır. EPS ve XPS, ucuz üretim prosesiyle iyi yalıtım malzemesi olmasına rağmen ilave yapıştırıcı ihtiyacı sandviç panel uygulamalarında az tercih edilmesine neden olmaktadır. Genellikle, metal yüzeylerdeki yapıştırıcının çekme dayanımı polistren iç dolgu malzemelerinin çekme dayanımından fazla olmasına rağmen analizler bu değerin 0,10 N/mm2‟ in altına düşmemesi istenir. Tersi durumlarda olası gerilimler yüzeyde burulmalara neden olmaktadır. Bu tip polimer içerikli malzemelerin özellikleri ortamın sıcaklığı ve nemden etkilenme olasılığının yanında uzun zamanlı yüklemeler sonrasında köpük malzemelerin visko elastik davranışı yani sünmeye neden olabilmesi sandviç panel tasarım aşamalarında dikkatlice değerlendirilmelidir. Sandviç panel Plastik köpüklerinin mekanik özellikleri yoğunlukla birebir ilgili olup, Taş yünü gibi malzemelerde ise birinci etken olmayıp lifli yapının özelliği gibi üretim prosesleriyle değişebilmektedir. PIR köpüklerin PUR poliüretan köpüklerden farkı sadece üretiminde kullanılan bileşen oranlarındaki farklılıktır. Dolayısıyla her ikisininde köpürme prosesinin yanısıra mekanik ve fiziksel özellikleri çok benzerdir.

1970li yıllardan itibaren poliüretanın yangın performansını daha da artırmak için geliştirilen Fenolik köpüklerin mekanik dayanımı ile ilgili son zamanlarda problemler tespit edilmiştir. Özellikle, önemli miktarda yürüme trafiğinin olduğu çatı uygulamalarında tercih edilen Fenolik içerikli sandviç paneller, zamanla Fenolik yapısından kaynaklandığı düşünülen erken panel ayrışmaları gözlenmiştir. Tekrarlı yükleme oluşan yapılarda sandviç panel iç dolgu malzemesinin özellikleri çok iyi bilinmelidir.

Isı Yalıtımı
Isı iletkenlik değeri (λ) her malzemeye özel sabit değerdir. 1 m² yüzeye sahip 1 m kalınlıkta malzemeden iç ve dış yüzeylerde sıcaklık farkının 1 Kelvin olduğu durumda oluşan ısı akışının Watt (W) cinsinden ifadesidir. Aşağıdaki tabloda yeralan tipik yalıtım malzemerine ait ısı iletkenlik değerleridir. Düşük ısı iletkenlik değeri yüksek ısı yalıtım başarımı demektir ve düşük yalıtım malzeme kalınlığı ile istenen performansa rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Tüm yalıtım malzemelerinde Isı iletkenlik değeri sıcaklık derecesine göre değişmektedir. Ancak, bu ilişki genellikle doğrusaldır. Hesaplamalarda malzeme kalınlığı belirlenirken normal uygulamalardaki 10 °C sıcaklık esas alınır ve bu sıcaklığa göre ısıl iletkenlik tasarım değerleri tayin edilir.

Optimum ısı yalıtım malzemesinin tercihinde başlangıç ısı geçirgenlik değeri çok önemli bir değişken olmakla beraber özellikle plastik köpüklerde zamanla ısı yalıtım kapasitesinin azalması yaşlanmış malzemede yalıtım değerlerinin de dikkate alınmasını gerektirmektedir. Düşük yalıtım değerleri karşılaştırıldığında çok yönlü kullanım ve uzun dönemli performansları da dikkate alınarak PUR/PIR köpüklerinin en optimum çözümü sunduğunu belirtebiliriz. Plastik köpüklerin kapalı hücre yapısının su karşısında daha dayanıklı olmasına karşın Taş yünü gibi inorganik malzemelerin suyla teması ısıl performansta %75 gibi oranda ciddi azalmalara neden olabilmektedir.

Su Emme Kapasitesi
Yalıtım malzemesinden beklenen şey sudan doğrudan etkilenmemesidir. Ayrıca, kapilarite yoluyla dolaylı olarak ıslanıp ısıl geçirgenlik değeri yükselmemelidir. Taşyününde bulunan lifler aslında ıslanmaz fakat lifler arasında bulunan hava boşlukları suyla temas halinde dolaşarak ıslanan taşyünü yalıtım görevini yapamaz hale gelir.

Yoğunluk
Üretim maliyetleri göz önünde tutularak mümkün oldukça düşük yoğunlukla en iyi performans hedeflenerek ancak sarfedilen malzeme miktarı azaltılabilir. Özellikle plastik köpüklerde yoğunluk, mekanik dayanımı doğrudan etkilemektedir. Diğer taraftan, yüksek yoğunluklarda taş yünü ile üretimi gerçekleştirilen sandviç panellerin ağırlıkları nedeniyle yapılarda hem montaj zorlukları hemde taşıyıcı konstrüksiyona ilave yükler getirmektedir. Isı iletkenlik katsayısı zamana bağlı olmayan çok değişik etkenlere baglıdır. Bu etmenlere örnek olarak kapalı hücre yüzdesi, numunenin kalın olması, daha uzun yayılma süresi, daha yavaş ısı iletkenlik katsayısı değişimi, hücre boyutu, köpürtme malzemesinin tipi ve diger etkenler gösterilebilir. Aşağıdaki grafikte yoğunluğun ısı iletkenlik katsayısı üzerindeki etkilerini göstermektedir.

Sıcaklık Dayanımı
Her ısı yalıtım malzemesinin özelliklerini kaybederek biçimsiz olmaya başladığı bir sıcaklık noktası vardır. Bu nedenle malzemenin uygulandıgı yerde maruz kalacağı sıcaklık önceden belirlenmeli ve bu sıcaklığa uygun malzeme seçilmelidir.

Su Buharı Geçirgenliği
Su buharı geçirgenliği yapılarda rahatlık açısından çok önemlidir. Su buharı difüzyon dayanımı (µ) ve difüzyona tabi kalınlık (Sd) iki önemli karakteristik değerlerdir. Su buharı difüzyon dayanımı (µ) değeri malzemeye özel olup, 1 kabul edilen havanın direnciyle karşılaştırılarak belirlenir. Sandviç panel sistemlerde su buharı geçirgenliği de malzemenin yoğunluğuna, birleşim detaylarına, üretim sürecine ve metal yüzeyin türüne bağlıdır. Buhar difüzyon direnci arttıkça malzemenin içinden geçebilecek buhar miktarı azalır. Isı yalıtım malzemesinden beklenen, buhar difüzyon direnç katsayısının yüksek olmasıdır.

Ses Yalıtımı
Çatı ve cephe kaplamalarının ses yalıtımı için istenen değişkenler ve hesaplama yöntemleri tasarım aşamasında tayin edilmektedir. Bir yüzeye çarpan ses dalgasının bir kısmı yansır, bir kısmı emilir geriye kalan kısmı da iletilir. Yansıma, emilme ve iletilme oranları yüzeyin şekline, malzemenin ses yutuculuğuna ve sesin frekansına bağlıdır. Kapalı gözenekli plastik köpük malzemeler esasen ısı yalıtım malzemeleridir. Hava kaynaklı seslerin yalıtımı için açık gözenekli (cam yünü, taşyünü, akustik sünger, gibi) malzemeler kullanılır. Ses yutucu malzemeler, gözenekli veya lifli malzemeler olup yapılarındaki boşluklara giren havanın sürtünme kayıplarına yol açarak akustik enerjinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi yoluyla etkili olurlar. Taşyünü dolgulu sandviç panellerin ses yalıtımına katkı sağlama özellikleri diğer panellere kıyasla çok daha başarılıdır.

Boyutsal Kararlılık
Tüm plastik köpüklerin hacimleri sıcaklık değişimlerinden etkilenmektedir. Köpükte sıcaklık artışı ile hücrelerin içerisindeki gazların basıncı artarak genişlemeye sebep olmaktadır. Ani soğumalarda ise tersi durum sözkonusudur. Negatif basınç sebebiyle köpük yapısının zarar görme olasılığı vardır. Özellikle PUR köpüklerin üretimi sonrasındaki soğutma sürecinde buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kimyasal Dayanım
Korozyon etkisiyle malzemeler, görselliğinin yanısıra mekanik dayanım gibi tüm işlevlerini kaybedebilmektedir. Her zaman, yapıya ait tüm malzemelerin ya korozyona dayanıklı olması ya da aşınmaktan korunacak ilave tedbirlerin alınması istenmektedir. Bu açıdan bakıldığında sandviç panel metal yüzeyleri gibi iç dolgu malzemelerinin de korozyona dayanıklı olması gerekmektedir. Fenolik köpüklerin üretiminde katalizör olarak kullanılan aromatik sülfonik asidin, suyla temasında çözünebilmektedir. Yüksek miktarda suyun emilmesi ile fenolik köpük içerisinden çözülen ve metal yüzeylere sızan sülfrik asidin metalde aşınmasına neden olabilmektedir.

Yangın Performansı
Taşyünü, inorganik malzeme grubunda bulunarak Yanmayanlar sınıfında yer almaktadır. Yangına dayanıklı cephe, çatı veya iç bölme duvar uygulamalarında en iyi başarımı taş yünü dolgulu sandviç paneller sunmaktadır. Ayrıca, 100 mm kalınlığında taş yünü dolgulu sandviç panelin yangın direnci ele alındığında taşyünü tipi ve birleşim detaylarına bağlı olarak olarak 30 ila 120 dakika arasında değişebilmektedir. Diğer taraftan, taşyünü ile metal yüzeylere yapışmayı sağlayan poliüretan bazlı yapıştırıcılar yangının ilk aşamalarında PUR dolgulu panellerle eşdeğer davranışı sergilemektedir. Tüm plastik köpükler ise organiktir. Dolayısıyla tümü yanıcıdır. Yangın karşısındaki davranışları, uygun hammadde tercihine, köpükleme sürecine, yangın geciktirici katkılara ve içeriğindeki inorganik bileşenlere bağlı olarak çok değişkenlik göstermektedir. Plastik köpük genel karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir; PUR/PIR: Doğru kimyasal formulasyon plastik köpüklerde yangın performansı açısından avantajlar sunabilmektedir. Yüksek izosiyanat oranları ve yangın geciktirici katkı poliüretanların performanslarında belirleyici olmaktadır. Pur malzeme 150-200 °C „de dağılmaya, 300 °C üzerinde yanmaya ve duman çıkışına neden olmaktadır. Örnek olarak 60 mm kalınlığında poliüretan köpük, yapılan testlerde kritik yangın dayanım süresi 30 dakikayı yakalabilmektedir. XPS/EPS: Hem expanded polistren (EPS) hemde Extruded polistren (XPS) yangın dayanımı en düşük plastik köpüklerdir. 100°C sıcaklıkta erimeye ve yangın damlacıkları oluşmaya başlamaktadır. FENOLİK: Fenolik polimerik yapısıyla yangın karşısında PUR/PIR köpüklere kıyasla daha iyi performans sunmaktadır. Ayrıca, PUR/PIR ile eşdeğer düşük duman çıkışı oluşmaktadır. Diğer taraftan Plastik köpüklerin yangın dayanımını artırmak amacıyla geliştirilen fenoliğin farklı dezavantajları da söz konusudur. Başta üretim sürecindeki asit olmak üzere düşük mekanik dayanımı, kırılganlık ve göreceli olarak düşük ısı yalıtım başarımına sahiptir.

İstanbul Çatı Ustası

PROFESYONEL İstanbul Çatı Ustası ÇATI USTALARI BURADA

İstanbul Çatı Ustası ÇATI YAPIMI ÇATI TAMİRİ İstanbul Çatı Ustası ÇATICI USTA İstanbul Çatı Ustası İZOLASYON FİRMALARI ÇATI YALITIMI ÇATI USTALARI ÇATI UYGULAMALARI ÇATI YENİLEME İstanbul Çatı Ustası ÇATI USTASI

Çatı Yapım & Onarım Ustası arıyorsanız doğru adrestesiniz. İstanbul Çatı Ustası Servisimiz Adan Zye çatı işleriniz ile ilgili usta ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla kurulmuştur. Büyük Küçük bütün çatı işlerinde tercih edebileceğiniz, İstanbul Çatı Ustası bünyesinde kaliteli güvenilir çatı ustaları barındıran saygın bir kuruluştur.

  • Çatınız artık sorun olmayacak, Daynıklı uzun-ömürlü çatılar inşaa ediyoruz.
  • Kaliteli Malzeme, Ekonomik Uygun Uygulama İşçilik Fiyatları İstanbul Çatı Ustası,
  • Hesaplı Garantili Farklı Çözümler,
  • Anlaşılan Gün İçerisinde İş Teslimat,

İstanbul Çatı Ustası HİZMETLERİMİZ;

İstanbul Çatı Ustası Ahşap Yapımı Shingle (Şıngıl) Kaplama Onduline (Ondolin)
Eternit Çatı İstanbul Çatı Ustası Kiremit Aktarma Ustası Arduazlı Mebran
Sundurma Çatı Beşik Çatı İstanbul Çatı Ustası Şet Çatı
Mansard Çatı Fenerli Çatı Kombine Çatı
Kırma Çatı Çatı Merdiveni Çatı Temizliği
Kule Çatı Ahsap Konstrüksiyon İstanbul Çatı Ustası İnşaat Ustası
İstanbul Çatı Ustası Pergola Ustası Veranda Ustası Kamelya Kurulum
Çardak Kurulumu Kış Bahçesi Gizli Dere
Yağmur Oluk İnişleri Tavan Çatı Aktarımı Çatı Yükseltme
Şeffaf Işıklık Kiremitli Altı Şiltesi İstanbul Çatı Ustası İzolasyon

Çatı Çeşitleri, Çatı İstanbul Çatı Ustası Modelleri & Çatı Örnekleriyle siz müşterilermize hizmet-veriyoruz.

Birçok çatı sistemi mevcuttur. Bunların her birisi ayrı ustaya-ve malzemeye ihtiyaç duymaktadır. Bu işlerin herbiriyle uğraşmak fazla zaman kaybına ayrıca ekonomik açıdan maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır.

İstanbul Çatı Ustası Çatı ustalarımız sizleri birsürü durumdan kurtarmak, Çatı sistemler üzerinde belirtilen çatı işçilik yada çatı malzemeleri ilişkin daha verimli, az maliyetli çözüm getiren alternatifler sunmaktadırlar.

İşlerinde tecrübeli İstanbul Çatı Ustası çatı ekiplerimizle Fabrika, Bina, Apatman, Ev, Okul, Hastane, Villa, Teras, işyeri, Ofis, Daire, Bahçe, İnşaat, Balkon gibi alanlara çatı yaptırmak istiyorsanız bize arayın.

Çatı bizim işimiz.

İstanbul Çatı Ustası KOMPLE YENİ ÇATI YAPIM & ESKİ ÇATI BAKIM ONARIM USTA HİZMETLERİ;

İstanbul Çatı Ustası Çatı Yapımı Çatı Kaplama Çatı Aktarma
Çatı Tamiri Çatı Onarımı Çatı Yalıtımı
Çatı İzolasyonu Çatı Ustası İstanbul Çatı Ustası Çatının Tadilatı
Çatı Yenileme Çatı Bakım Çatı Yapım Malzemeler
Çatı Tamir Çatı Onarım Çatı Ustaları
İstanbul Çatı Ustası Çatıcılar İstanbul Çatı Ustası Çatı Firması Çatı Malzemesi
Çatı Dekorasyonu Çatı Şirketi Çatı Sistemleri
Çatı Çözümleri Çatı Firmaları İstanbul Çatı Ustası Sıfırdan Tadilat
Çatısı Yalıtım Ustası İstanbul Çatı Ustası Çatıcı Çatı Fiyatları
Ölçü Metrekare (m2) Fiyatı Teras Balkon Kapatma Isı Su Ses Yalitim
Çatı İşleri Elemanı İstanbul Çatı Ustası İşçilik Maliyeti Maliyet Hesaplama

İstanbul Çatı Ustası Eleman Çatı Ustası İhtiyacını Bizimle Karşılıyor;

Eski çatınızı yenileme kararı aldıysanız arayın en yakın İstanbul Çatı Ustası çatı ekibi mizi size yönlendirelim.

Çatı yapılacak alanlarda; Özel tasarımlarda sistemin düzgün belırlenmesi, çalışabilmesi çevreye zarar vermeden nasıl yapılması gerektiği konusunda, diğer bircok kriteri değerlendirmek üzere İstanbul Çatı Ustası uzman ekibimizden KEŞİF ustası talep edebilirsiniz.

İstanbul Çatı Ustası Çatı fiyatının keşiften sonra belirlenmesi sağlıklı olacaktır.


İstanbul Çatı Ustası

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.